[LUG] Statut

Vasko Mitanov vaskom at freemail.com.mk
Mon Sep 16 20:44:40 UTC 2002


Дополнување: (член 6) 
Vo ostvaruvawe na celite i zada~ite od stavot 1 na ovoj ~len, Sloboden
Softver Makedonija osobeno }e raboti na:

- распространување на слободниот софтвер и третирање на развивањето софтвер
како научно истражување, бесплатно и јавно достапно во својот изворен облик,
со тоа би се допринело во огромна мера подигнување на информатичката свест
во РМ

- организацијата ќе се стреми сиот софтвер што ќе произлезе со нејзината
работа (било по пат на директно развивање или веќе готов истотака слободен
софтвер) да би целосно локализиран на македонски јазик

- со двете горенаведени цели директно ќе се придонесе и во намалување на
нелегална употреба на комерцијален софтвер (пиратство)_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list