[LUG] Statut

Арангел Ангов ufo at linux.net.mk
Mon Sep 16 21:26:55 UTC 2002


Kje go dodadam ova... i predlagam petok ili sabota vecher da se vidime negde
samo kolku da go razgledame statutot ispechaten i da napraivme posledni
korekcii.

ufo

----- Original Message -----
From: "Vasko Mitanov" <vaskom at freemail.com.mk>
To: <lug at lists.linux.net.mk>
Sent: Monday, September 16, 2002 10:44 PM
Subject: Re: [LUG] Statut


> Дополнување: (член 6)
> Vo ostvaruvawe na celite i zada~ite od stavot 1 na ovoj ~len, Sloboden
> Softver Makedonija osobeno }e raboti na:
>
> - распространување на слободниот софтвер и третирање на развивањето
софтвер
> како научно истражување, бесплатно и јавно достапно во својот изворен
облик,
> со тоа би се допринело во огромна мера подигнување на информатичката свест
> во РМ
>
> - организацијата ќе се стреми сиот софтвер што ќе произлезе со нејзината
> работа (било по пат на директно развивање или веќе готов истотака слободен
> софтвер) да би целосно локализиран на македонски јазик
>
> - со двете горенаведени цели директно ќе се придонесе и во намалување на
> нелегална употреба на комерцијален софтвер (пиратство)
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> LUG mailing list
> LUG at lists.linux.net.mk
> http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lug
>

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list