[LUG] Statut

Novica Nakov novica at bagra.net.mk
Mon Sep 16 23:44:20 UTC 2002


Во својата последна порака, Арангел Ангов напиша:

| > |Eve nova verzija od statutot


Некои мали и не толку мали примедби кој сакам да станат поправки
(Долго ќе биде ова):

Член 2
Има едно 'асоцијација', ваљда треба да биде организација.

+ овој делов е непотребен:
bez razlika na nivnata religija, pol, nacionalnost, vozrast i socijalna
polo`ba.

Член 3 
koristewe, razvivawe, i promovriawe и дистрибуирање.

Член 5
'Што е можно поголем број' да се промени во нешто 'други слични/исти
организации'- НАПОМЕНА - ова треба да биде правен текст, а во таквите
не смее да има вакви ('што е можно') нормативни изјави.

И реченицата што започнува со 'притоа' е целосно непотребна.

Член 6 
Викаш таму Став 1, а нигде претходно не е наведен Став 1. Тоа фали.

So toa vo ogromna mera bi se doprinelo za podignuvwe.... - повторно лоша
реченица. Нека се трансформира во точка: Подигнување на информатичката
свест.

Член 7 - треба цел да се препише, ама сега не можам да мислам. Тоа или
утре-задутре или на собирот ќе го донесам.

Член 14 - делот со периодичните публикации. Не знам како е точно законот
ама мислам дека ако нешто стои наведено во статут (или програма која ќе
мора да се прави секоја година, мора да се изведе и да се приложи како
такво при барање за финансирање. Затоа да внимаваме со овие работи.)

Член 15 - како тоа треба да биде поканет? Сите имаат право да
учествуваат и точка.

Член 16
prestanok na ~lenuvawe vo Sloboden Softver Makedonija, zadol`itelno
mu se vra}a на слободен соффтвер македонија.

Член 17
ima prava i dol`nosti - подобро би било и обврски
imaat ednakvi prava i privilegii. и тука фали истото.

Член 20 - пак она со Став 1.

Член 27 - Воопшто не ми се свиѓа. За тоа понатаму.

Член 31/38 - со можност за резибор на главните. Ќе треба да се договориме
колку реизбори, колку вкупно 'мандати' може некој да има.

+++ Она што Васко го додаде: Пиратсвото во заграда не треба да го има.
Во духот на говорот на Sugar, користењето на нелиценсиран софтвер не е
исто што и крстосување по јужните мориња и ограбување на малите градови.

Толку сега за сега.

-- 
Новица

Брат за брат, сирење за ганџа.
_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list