[LUG] Statut

Novica Nakov novica at bagra.net.mk
Tue Sep 17 11:25:28 UTC 2002


Да се дополнам:

Ако во името не може да стои 'Македонија' тогаш во статутот мораме да
наведеме дека организацијата е официјална за Македонија.

Проблемот со 'затворен' софтвер: Во точката каде што се вели дека
организацијата се бави со слободен софтвер ќе додадеме ред кој ќе кажува
што е слободен софтвер според дефиницијата на ФСФ. Тоа ќе ја елиминира
потребата за барање на соодветен превод:

Така оваа реченица: - со двете горенаведени цели директно ќе се
придонесе и во намалување на нелегална употреба на комерцијален софтвер 
(пиратство), ќе изгледа вака: - со двете горенаведени цели директно ќе
се придонесе и во намалување на нелегална употреба на софтвер кој не е
слободен. Ова ќе биде доволно јасно и за суд и за сегде.

Понатаму, не се сеќавам дека во статутот видов адреса. Мислам дека за
регистрирање ќе мора и тоа да се наведе.

Уфо следиш? []-)

Мислам дека треба да се наведе член кој ќе кажува под која лиценца
организацијата ќе го објавува својот софтвер (ако го има, нели). Јас сум
да напишеме дека сиот софтвер кој ќе го произведе организацијата ќе биде
под ГПЛ.

И бонус за крај - предлог лого Слободен Софтвер, асоцијации долу:
Слободен - Слобода - Гулаб;
Софтвер - Компјутери - 1010101001.

Ако ви се допаѓа може да се доработува...

-- 
Новица

Да се биде опасен, тоа е задача за иднината.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: logo.png
Type: image/png
Size: 10989 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20020917/4172e02d/attachment.png>


More information about the Ossm-members mailing list