[Ossm-members] Re:mozilla prevodot

Igor Popovski igormk at freemail.org.mk
Mon Nov 3 13:05:31 UTC 2003


savica at mt.net.mk wrote:
> Mislam deka e prevzemanje.
> 
> Od kaj zakluci IP deka bez "v" ne postoi takov zbor.

Абе јас никогаш не говорам ништо напамет ;)

Проверив во „Правописниот речник на македонскиот литературен јазик“ од 
Кирил Конески во издание на Просветно дело од 1999 година.

Впрочем, ми се чини дека ако и организацијата ССМ мисли „за озбилно“ да 
се занимава со локализација на (open source) софтвер, би требало истиот 
да го набави, со оглед да е единствениот таков речник од понов датум. Не 
се работи за големи пари, под 1000 денари; веројатно со мал прилог од 
50-тина денари од секој член ќе се реши и финансискиот проблем!
Дефинитивно „a must have“ за вашата работа. Не е лошо да се има и 
речникот од Блаже Конески, но овој обавезно!
More information about the Ossm-members mailing list