[Ossm-members] Re: 2nd hard

Дамјан Георгиевски me at here.there.com.mk
Sun Nov 9 15:39:04 UTC 2003


> Ги нема нигде.
> Проблем е што на почетокот (кога се стартува линукс) не ги вчитуват
> партициите како што го прави toa за hda
> 
> hda: QUANTUM FIREBALLlct20 30, ATA DISK drive
> hdb: Maxtor 2F040J0, ATA DISK drive
> hdc: CD-W524E, ATAPI CD/DVD-ROM drive
> ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
> ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
> hda: 58633344 sectors (30020 MB) w/418KiB Cache, CHS=3649/255/63
> Partition check:
>  hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 hda9 hda10 >

хмм, чудно...
А со што е партициониран вториов диск?

Иначе во XP се појави некоја нова шема на партиционирање која не е 
компатибилна со старата... Е сега не ми текнува во која верзија на Linux 
кернелот беше додадена подршка за ова... Знам дека тука (дома) на 
2.6-тест9 го имам тоа, но не знам во кој од 2.4.x (и дали) има подршка...-- 
дамјан
       Anything you code can and will be used against you
More information about the Ossm-members mailing list