[Ossm-members] utrinski za tribinata

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Fri Nov 14 08:03:46 UTC 2003


Новица Наков напиша:
> http://utrinski.com.mk/default.asp?pBroj=1321&stID=9877&pR=3
> 
> 
 >>Противниците на договорот, пак, сметаат дека подобра опција за ваков 
 >>вид договор за Македонија би била „Линуксс“, слободен софтвер, а како 
 >>предности се наведоа ниски цени и некомерцијалната филозофија на оваа 
 >>компанија.

ова некако ми звучи глупаво....
мислам дека треба да пратиме некое писмо .. кое ќе објасни дека Linux не 
е компанија... а може и подобро да се објасни целата филозофија на 
слободниот софтвер.
-- 
Regards,
Darko Nikolovski
----------
National Payment Card A.D. - Skopje
Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
tel. ++389 2 3293 804
mob. ++389 70 585 218
e-mail: darkon at npk.com.mk


More information about the Ossm-members mailing list