[Ossm-members] [Paperless] XML parser

Riste Pejov richie at macedonia.homelinux.org
Fri Apr 2 13:43:36 UTC 2004


Драги слободни софтверџии,

Проектот за софтвер за сметководствено/материјалноо работење доби кодно 
име Paperless.
ГУИ фрејмворк ќе биде wxWindows дефинитивно. Колку за почеток, додека се 
занимавам со имплементација на плагин
архитектура во wxWindows, се бара кандидат, со познавање на С++ и 
формални граматики да имплементира мал
и брз XML парсер или пак евентуално да се ископа некоја таква класа од нет.

Р.More information about the Ossm-members mailing list