[Ossm-members] Revolution OS

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Mon Apr 26 15:58:37 UTC 2004


Darko Spasovski wrote:

> Ovdeka ne stanuva zbor za proekcija na OSSM, stanuva zbor za proekcija 
> od strana na "treto lice". Negova odluka e dali ke go emituva ili ne. 
> Plus, ako ne se lazam, distribucijata na filmot od raka na raka ne e 
> zabraneto so licencata. Spored toa, sto e toa sto nas kako OSSM ne' 
> sprecuva da mu ispratime kopija na tipov?

Па ако ништо друго, треба да те спречи моралната одговорност, бидејќи 
однапред знаеш за што ќе се користи таа копија која што ја испраќаш. Што 
го кошта тој од телевизијата ако толку сака да го прикаже филмот да си 
купи оригинално ЦД (незнам точно колку беше, ама не беше ништо страшно).

> Avtorski prava se avtorski prava, ne treba da pravime podelba na 
> partizani i germanci.

Точно, и многу е глупо, идиотски и лицемерно, да урлаш на цел глас дека 
си за почитување на авторските права и да објаснуваш зошто слободниот 
софтвер има баш таква лиценца каква што има, а да не го почитуваш 
изборот на лиценца на некој друг (па колку и да не се согласуваш со 
лиценцата што тој ја користи).


> 
> Darko S.
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members


-- 
Regards,
Darko Nikolovski
----------
National Payment Card A.D. - Skopje
Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
tel. ++389 2 3293 804
mob. ++389 70 585 218
e-mail: darkon at npk.com.mk
More information about the Ossm-members mailing list