[Ossm-members] прва македонска Linux дистрибуција

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Tue Dec 14 21:26:49 UTC 2004


On Tuesday 14 December 2004 18:22, Томислав Марковски wrote:
> Форматот на овие датотеки е стандарден, иако КДЕ додава некои
> свои атрибути (во принцип и не сметаат, но не се по стандард).

Од кај ти е тоа дека не се по стандард??

http://cvs.freedesktop.org/menus/desktop-entry-spec/desktop-entry-spec.xml?rev=1.9&view=markup

Јас колку што гледам, стандардот е изработен во соработка меѓу KDE и GTK (и 
Redhat). Или тоа чисто онака?!

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list