Re: [Ossm-members] Македонски ака унтинг софтвер

Nikola Vanevski nvanevski at gmail.com
Wed Dec 22 08:46:12 UTC 2004


> 
> Ок. Прашање е сега што е тоа материјално и финансиско работење. Мене у
> принцип ми треба ВЕБ апликација од типот на некаков си groupware со сите
> негови calendar, email, addressbook, notes модули заедно со модул за
> водење на склад и сите влезни и излезни фактури во фирмата. Битно е да
> има можност за креирање на извештаи, фактури, цесии, и што ми ти ја знам
> уште.

Материјално работење е : магацини со сите салтанати (прием, излез,
пренос, реверс, продажба големо/мало), основни средства со локации,
задолжување/раздолжување, амортизации и ревалоризации, ситен инвентар
Финансиско : главна книга, фактури, увоз/извоз, плати (евентуало со
кадрово работење), алокација на трошоци..Веројатно имам нешто и
пропуштено.

Што е сега побитно во ситуацијата :да е групвер или да е акаунтинг?
Колку што ми е мене познато, вакво комбинирано решение кај нас не
постои ни комерцијално (а камоли слободно!) И колку е битно да се
работи за ВЕБ (ова значајно менува концепции!)

> 
> Како што можам да видам од скриншотовите, ова не е возможно. Нема
> динамичен интерефејс, туку се изгледа хардкодирано. Ова е и впрочем
> многу тешко да се направи.

Што подразбираш под „динамичен интерфејс"? Можност корисникот сам да
креира интерфејс и извештаи? (ова сум го работел и е таков pain in the
ass што не знам дали пак би се зафатил без доообра надокнада!)

> Јок ова. QT3? :))

Нормално. Ако причекаме малку, можеби и QT4 :) :) 

> > Moze nekoj ke saka da ja simne i da proba da gi zameni bugraskite zakoni koi se
> > hard kodirani so nasite makedonski.

Колку и да изгледа крупно, законите не се толкав проблем - тие
најмногу се одразуваат кај кадровата евиденција и пресметки на плати,
нешто помалку кај даночната евиденција (со неколку варијации на тема
групи/проценти) и кај основните средства, другото е ситно.

Нино


More information about the Ossm-members mailing list