[Ossm-members] xchat и автоматски акции?

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Sat Jan 10 10:54:56 UTC 2004


Новица Наков wrote:
> Се подесува негде xchat-ов да прави сам работи при стартување: поврзување на 
> сервер/канал итн?
> 
> 
> 
Да, отиди му во сервер лист, избери си серве, имаш доле опција да се 
поврзува автоматски на тој сервер, а во полето за канали нареди ги сите 
канали на кој што сакаш да влезеш при автоматско порврзување

П.С. ако има повеќе канали треба да ги одвоиш со запирка п.р. 
#mandrake,#mkd-cooker,#ope,#handhelds

-- 
Regards,
Darko Nikolovski
----------
National Payment Card A.D. - Skopje
Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
tel. ++389 2 3293 804
mob. ++389 70 585 218
e-mail: darkon at npk.com.mk

More information about the Ossm-members mailing list