[Ossm-members] Mozilla prevod-zabeleski

Igor Popovski igormk at freemail.org.mk
Sun Jan 25 03:28:54 UTC 2004


Noveski Oliver напиша:

> Подесувања --> Прилагодувања
> Плагин --> Додаток
> Превземање --> Преземање
> Таб --> Јазиче
> Алатник --> Лента со алатки
> Сорс на страницата --> Изворен код
> Увези/Извези --> Внеси/Изнеси
> Фаворити --> Омилени

Целосно се согласувам со сите предложени забелешки!
More information about the Ossm-members mailing list