RE: [Ossm-members] Барање на Програмер, Мрежни Администратори итн.

Томислав Марковски herrera at users.sourceforge.net
Tue Jun 1 06:17:23 UTC 2004


| имаат интерес да бидат дел од проектот на Lugola за мигрирање 
| на Интернет Клубовите во Македонија на GNU/Linux оперативен 

Ова треба да се смисли сериозно, ако важи за цела Македонија. Сепак, може и тука (на листава) да почне цела иницијатива, па нека даде секој свој предлог.

| - принципи на програмирање со Qt toolkit,

^ Не ми е јасно ова. Што ќе прави програмер во мигрирање на интернет клуб, и тоа под реден бр. 1 наведено? Па згора на тоа и Qt? Ух, земјак, дај бе ге-те-ка? :-)

| Ова го пишувам, бидејќи Лугола во своето членство нема 
| програмери освен јас, јас ја привршувам работата на Gemter и 

Значи сепак нема во цела Македонија да биде?

| Финансиски средства се одделени само за работната рака при 
| работа во некој И-нет клуб.

Одделени од што? (чланарина, фонд, државен буџет?)

TODO: попрецизна спецификација

...сетне, поздрав и алал да ти е...


More information about the Ossm-members mailing list