[Ossm-members] Апликации - monthly digest!

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Mon Jun 7 06:48:14 UTC 2004


Aleksandar Balalovski wrote:

> Gemter v0.3 (http://gssteam.no-ip.org/gemter/gemter.html) e при крај. Ја 
> направив да работи во сервер/клиент режим такашто цела администрација во 
> потенцијалното Интернет Кафе би била од Сервер..
> 
> Уште малку че бидит готова..
> 
> Ова го пишувам поради тоа што можи некој да има потреба од ваква 
> апликација, сметајте на Gemter...
> 
> П.С.
> Падаваните што читаат мејллиста и не прават ништо освен што напаѓаат 
> нека јадат гомна! ССМ нешто и произведува !
> 
> Поздрав
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> 
> 
А да дадесх линк од кај мозе да се тестира?

-- 
Regards,
Darko Nikolovski
----------
National Payment Card A.D. - Skopje
Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
tel. ++389 2 3293 804
mob. ++389 70 585 218
e-mail: darkon at npk.com.mk
More information about the Ossm-members mailing list