[Ossm-members] Апликации - monthly digest!

Vasko Mitanov vaskom at mail.com.mk
Mon Jun 7 21:03:11 UTC 2004


|Уште малку че бидит готова..
|
|Ова го пишувам поради тоа што можи некој да има потреба од ваква 
|апликација, сметајте на Gemter...

Како предлог, стави скрин-шотови од апликацијата :0)

More information about the Ossm-members mailing list