[Ossm-members] Krivicen Zakon-update

Игор Петрески igor at pcinfo.com.mk
Thu Jun 10 07:22:23 UTC 2004


Новица Наков напиша:

> Игор Петрески напиша: 
> 
> 
>>Ако некого го интересира како Кривичниот закон ги третира компјутерските
>>упади:
> 
> 
> Мене ме интересира кој го работи овој закон, кога ќе иде пред собрание и сл.
> 
> 
Законот немам појма кој го работел, но е официјлано изгласан и објавен 
во службен весник КРИВИЧЕН ЗАКОНИК (Службен весник на РМ 37/96, 80/99, 
4/02,43/03 и 19/04),  т.е., (не сум сигурен ама мислам пред 2-3 месеци) 
и е во функција.
Инаку содржи и некои други членови поврзани со информатиката, т.е. 
конпјутерите и програмите и нивната "зло"-употреба. Ова што следи е 
последица на не-лиценцирано користење на софтвер

Неовластена употреба на туѓ пронајдок или софтвер

Член 286
	(1) Тој што неовластено ќе употреби, објави, отстапи или пренесе туѓ 
пријавен или заштитен пронајдок,
			ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.
	(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој што неовластено ќе употреби 
туѓ софтвер.
	(3) Ако делото од став 1 го стори правно лице,
			ќе се казни со парична казна.

	(4) Предметите ќе се одземат.
	(5) Гонењето се презема по предлог.


Според овие неколку члена, 70% од компјутерашите во РМ треба да се во 
затвор!
Игор.More information about the Ossm-members mailing list