[Ossm-members] Krivicen Zakon-update

Игор Петрески igor at pcinfo.com.mk
Thu Jun 10 08:52:40 UTC 2004


Игор Петрески напиша:


> Неовластена употреба на туѓ пронајдок или софтвер
> 
> Член 286
>   (1) Тој што неовластено ќе употреби, објави, отстапи или пренесе туѓ 
> пријавен или заштитен пронајдок,
>       ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.
>   (2) Со казната од став 1 ќе се казни тој што неовластено ќе употреби 
> туѓ софтвер.
>   (3) Ако делото од став 1 го стори правно лице,
>       ќе се казни со парична казна.
> 
>   (4) Предметите ќе се одземат.
>   (5) Гонењето се презема по предлог.
> 
Единствено тука "добро" е тоа што Гонењето се презема по предлог, а не 
по службена должност, значи некој треба да те осомничи и да те гони. Со 
оглед на тоа дека 99% од сите корисници на МС имаат барем една програма 
не лиценцирана, пола држзва треба да биде казнета или да оди во затвор.

Мислам дека изгласувањето на овие членови е некако поврзано со договорот 
со МС, и ми станува сосема јасно како Владата ќе си ги плати лиценците! 
(на неколку рати) и практично може да и дојде гага цело лиценцирање. 
Гледано од Владиниа дистанца дилот и законите, се работи за многу ОК 
дил, само што целиот цех сега ќе го плаќаат други.

Игор.More information about the Ossm-members mailing list