[Ossm-members] Ѓубриња, корпи, канти... за отпадоци де

Tomislav Markovski herrera at users.sourceforge.net
Wed Jun 23 06:38:52 UTC 2004


On сре, 2004-06-23 at 01:59, Zlatko Trajceski wrote:
> On Wed, 23 Jun 2004 01:39:11 +0200, you wrote:
> 
> >GNOME е преведено како Гном? Се извинувам ама не сум запознат многу со 
> >преведувањето (/me is dev) и не знаев дека веќе се поставени некои 
> >правила :)
> 
> Мене ми одговара „Гном“ - по правопис би требало да е така, ама дали
> ќе се придржуваме до правописот тука...

Name[mn]=ГНОМЕ
Name[ru]=Среда Гном
Name[sr]=Гном
Name[sr at Latn]=Gnom

Зошто KDE е КДЕ, а GNOME е Гном (не е ГНОМЕ). На страната на Гном, има
објаснување како правилно се изговара. Без овој податок, може лесно да
се направи транскриција на слогот и да се напише ГНОМЕ. Инаку, може да
стои и латиница GNOME, но само во загради како објаснување. Пр.

„Гном (GNOME) е графичка околина за линукс...“


-- 
Томислав Марковски

We rarely find anyone who can say he has lived a happy life, and who,
content with his life, can retire from the world like a satisfied guest.
		-- Quintus Horatius Flaccus (Horace)

More information about the Ossm-members mailing list