[Ossm-members] Re:Слободен софтвер во Кочани

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Wed Jun 23 14:03:29 UTC 2004


Riste Pejov wrote:

> Milan Gjorchevski wrote:
>
>> Секогаш може да се направи invert на сликата пред да се принта во 
>> печатница, така да позадината ќе дојде бела, а буквите црни, или да 
>> се направи grayscale, или да се принта во една, две, три бои, фул 
>> колор. Ни јас незнаев како ќе се принта, и каква е финансиската 
>> конструкција. Ако неможе да се испринта вака, само нека се напраи 
>> invert и нека се прати на копир, и нема да биде воопшто лошо, или 
>> нека ми кажат, јас ќе го направам.
>>
> btw, туксот е стварно закон !
>
Ја сакам маичка,

дајте туксот ваму, и да праиме листа колку маички да сштампаме
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: darkon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 355 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20040623/089151d7/attachment.vcf>


More information about the Ossm-members mailing list