[Ossm-members] Re: Mozilla 1.6

Љупчо ljupcost at [REMOVE THIS]freemail.org.mk
Tue Mar 30 16:45:42 UTC 2004


> Можда мозилата не ти подржува ttf фонтови[*]??? ако сам си ја симнуваш
> секогаш бирај ја -gtk2-xft верзијата.
> 
> 
> [*]
> за да бидеш сигурен стартај ?ldd /каде/си/mozilla-bin? и види дали има
> freetype, gtk2 и сл во output-от.

Еве го output-от:

libmozjs.so => not found
    libplds4.so => not found
    libplc4.so => not found
    libnspr4.so => not found
    libpthread.so.0 => /lib/i686/libpthread.so.0 (0x4002e000)
    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x4007f000)
    libgtk-1.2.so.0 => /opt/gnome/lib/libgtk-1.2.so.0 (0x40082000)
    libgdk-1.2.so.0 => /opt/gnome/lib/libgdk-1.2.so.0 (0x401c3000)
    libgmodule-1.2.so.0 => /opt/gnome/lib/libgmodule-1.2.so.0
(0x401fc000)
    libglib-1.2.so.0 => /opt/gnome/lib/libglib-1.2.so.0 (0x401ff000)
    libXi.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXi.so.6 (0x40225000)
    libXext.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXext.so.6 (0x4022d000)
    libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0x4023b000)
    libm.so.6 => /lib/i686/libm.so.6 (0x40337000)
    libc.so.6 => /lib/i686/libc.so.6 (0x4035a000)
    /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x400000

јас никаде негледам ТТФ. Решение??More information about the Ossm-members mailing list