[Ossm-members] nacionalna IT strategija

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Thu Nov 18 08:25:39 UTC 2004


On Thu, 18 Nov 2004 09:13:07 +0100, Gjoko Jovanovski <zlochko at on.net.mk>  
wrote:

> Не може да се побегне од јазикот. Кога почнуваш како информатичар проект  
> со
> клиент од област што не ја познаваш, прво што правиш е да креираш  
> заедничка
> граматика на изразување, еден вид унифициран речник со кој што понатаму  
> ќе
> си го олесните разбирањето.

Да, но доволно е да прашаш само една стручна личност која ќе ти објасни  
повеќе за термините „информациски технологии“

> Е сега...
> IT = Information Technologies
> Information = Информација
> = Информациски технологии
>
> Јас сум повеќе за оваа варијанта.

Која што е и правилен. Туку, нови моменти: извадок од веб страницата на  
КИТ.
---
Отворени денови на МАСИТ
15-17 Декември 2003
Македонската асоцијација за информативна технологија МАСИТ
---

Конечен заклучок и потврда за пропустот на КИТ. Како сакаат да влијаат,  
пази и да се интегрираат таму некаде во ЕУ, кога не знаат да си го напишат  
името. Ух, ама се запалив, мислам дека ќе им се јавам денес и ќе им серам  
на телефон, како тоа се прости и неинформативни, овај неинформирани, па ќе  
им вршам притисок да си го сментат името зашто е погрешно итн. :))

Томе.
More information about the Ossm-members mailing list