RE: [Ossm-members] Re: Сигурност

Filip Risteski filip_risteski at mt.net.mk
Sat Nov 20 14:04:40 UTC 2004


>Бидејќи изјавите од ваков тип стануваат се почести, да ве потсетам што >значи тоа заедница од FLOSS ентузијасти и волонтери: некој има идеја, вика >ај ќе ја направам, почнува да работи, други луѓе на кои им се свиѓа идејата >се приклучуваат, проектот расте... други луѓе на кои им се свиѓа идејата се 
>приклучуваат, проектот расте... други луѓе на кои им се свиѓа идејата се 
>приклучуваат, проектот расте... и така натаму... 

>Слободен софтвер Македонија секако дава и ќе дава поддршка за се што има >врска со слободниот софтвер (јес да во овој момент таа поддршка не може да >биде изразена во пари, од проста причина што ОССМ нема пари), но Слободен >софтвер Македонија не може да започне милијарда проекти. 

Така е тоа. Јас имам идеја за списание, почнувам сам да го правам, па ако работи и други ќе се приклучат на тоа. 

ОССМ може да бара спонзорства итн. Слободен софтвер Македонија е далеку од милијарда проекти!

Поздрав
Филип


More information about the Ossm-members mailing list