RE: [Ossm-members]нови имиња на листава? беше: nacionalna IT strategija

Gjoko Jovanovski zlochko at on.net.mk
Sun Nov 21 14:08:57 UTC 2004


| Незнам дали ова се однесува на мене, но јас имав (скромно) написашно пред
| некое време.
| Јас сум Деан Јошевски. Сосопственик и директор на компјутерскиот центар
| Интегра инженеринг од Битола. Оние кои биле во Битола, кога Александар
| Балаловски организира ден на слободниот софтвер ја знаат фирмата. Ја имам
| напишано книгата „Во светот на Linux“ и ме интересира слободата. :)
| 
| И што е најважно од пред една недела сум Татко, на керкичка.

Баш е мал светот. :)
Инаку јас сум Ѓоко Јовановски (по вокација програмер), своја фирма имам, ама
уште не ја има биднато. Специјалност ми се Интернет и  Интранет решенија, а
моментално памет солам на клиентите во Еин-Соф. Претходно имам работено во
неколку фирми од типот на МОЛ, Сивсус, Артисофт... итн. Во слободно време
собирам салфетки, сликички, а волим и све што воле млади!

И што е најважно уште не сум женет.

Инаку светот е мал, затоа што Деан лично не го знам, ама го запознав татко
му во месец Септември на железничката станица во Битола, кога истиот успешно
агитирараше да донесам во Скопје една книга од Британскиот Културен Центар.
А книгата ја предадов на сестрата на Деан (значи и неа ја запознав), која
требаше да ја врати во културниот центар пред да и пишат казна. :))
Е ај сеа... 


Злочко.
ПС. Деан честито ќерка, ти посакувам свадба, па внуци, па нивна свадба да си
дочекаш!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3024 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20041121/bccf70a3/attachment.bin>


More information about the Ossm-members mailing list