[Ossm-members] Prevod

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Fri Nov 26 13:43:49 UTC 2004


Зоран Димовски wrote:

> > Дали зборовите валиден/невалиден се дел од нашиот јазик?

Да, но....

>  Па да ти кажам право можеби и да не се дел од нашиот јазик, но од
>  друга страна мислам дека може да се користи „правилен/неправилен“ .
>  Чекам и друго мислење.

правилен/неправилен многу убаво стои кога ќе го ставиш во реченица. Пр.
Invalid parametar - неправилен параметар
Invalid user - корисникот е инвалид :)

> > А локација?

Локација за realm? Realm не означува локација, според тоа никако не може 
тоа да значи.
More information about the Ossm-members mailing list