[Ossm-members] Nov dizajn na online recnik i problem????

Tomislav Markovski tome at users.ossm.org.mk
Fri Oct 1 06:19:36 UTC 2004


On Thu, 30 Sep 2004 18:16:42 +0200, Дамјан <penguinista at mail.net.mk> wrote:

>> Сега се издаде. Ај штом имаш root, да ставиш subversion repository, ќе
>> може ли?
> може, но на приватен mail да ми напишеш кратко упатство како да го  
> направам
> тоа, кои се назаебаните работи на кои треба да пазам, како си замислил да
> работи сето тоа (пристап, security, администрација и сл).
> и во меѓувреме јас додека инсталирам subversion, да напишеш и едно кратко
> упатство на макдонски за користење на subversion.

Ќе имаш сè до денес.
More information about the Ossm-members mailing list