[Ossm-members] припрема за ( превод на ) firefox 1.0?

Новица Наков novica at bagra.org
Mon Oct 25 19:26:29 UTC 2004


Би сакал да замолам ако има некој што го користи преводот ff 0.9 или пак 
целиот mozilla-suite да даде некои коментари/забелешки за преводот. 
Моментално барам забелешки за оние access keys што изгледаат лошо на латиница 
во загради и забелешки за зборови/реченици/стрингови кои не се добро 
преведени во смисла: 
1. не се разбира што сака да каже писателот,
2. се користи збор за кој нема ништо спорно дека не е во македонскиот јазик 
(пр. некои зборови кои да речеме му припраѓаат на скопскиот жаргон, а не се 
во литературниот јазик).

Други забелешки се добредојдени исто така, но приоритетот е на овие.

Ако некој има нешто да пише, нека оди тоа директно кај мене на e-mail со 
назнака дека станува збор за забелешки за преводот или нека оди на 
slobodensoftver.org.mk/flyspray. 

Фала.

П.С. Скриншот за вас. :)


-- 
Новица

Дрогата не ги уби.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nvu0.5.png
Type: image/png
Size: 53816 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20041025/6cf77173/attachment.png>


More information about the Ossm-members mailing list