[Ossm-members] Re: Малина: Промени

Aleksandar Balalovski gssteam at on.net.mk
Wed Sep 1 23:21:27 UTC 2004


On Wednesday 01 September 2004 20:56, Vasko Mitanov wrote:
> |Ете и јас сум во тимот за програмирање. Досега немам добиено никакви
> |инструкции од надлежниот (кој воопшто и не постои) за проекти за
> |програмирање.
>
> Од каде пак сеа заклучи дека не постои???
> Знам дека сеа ќе фрчат коментари од типот досеа ништо не е направено,

Кој е координатор на проекти за програмирање во целиот Малина проект? Откако 
Илин се откажа од проектот, никој не не извести ние од таа работна група за 
тоа кој ќе ги координира работите

> |Освен Томе и Глиша (Qt апликацијата за менување на резолуција), досега
> | немам видено други македонски слободни проекти.
>
> Повторно грешиш, македонски слободни проекти постојат уште од 99-2000
> година (пред 4 години уште) со отварањето на сајтот mksoftver.ventura.vu
>

Да, се извинувам. Можеби требаше да нагласам, моментално активни слободни 
проекти.

An error occurred while loading http://mksoftver.ventura.vu:
Unknown host mksoftver.ventura.vu

http://gemidjy.softver.org.mk
http:/tome.softver.org.mk

Поздрав
More information about the Ossm-members mailing list