[Ossm-members] promovirana prvata kniga na makedonski jazik posvetene na sloboden softver

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Sep 2 09:58:04 UTC 2004


Здраво,

Јас сум Деан Јошевски од Компјутерскиот центар Интегра инженеринг од Битола.
Прв пат пишувам на оваа листа.

Ја напишав книгата „Во светот на Linux“. Ценам дека со тоа давам придонес за
промоција и користење на слободниот софтвер, посебно на Linux и
OpenOffice.org. Книгата беше промовирана на 31.08.2004 во просториите на
Интегра инженеринг во Битола.

Книгата има 6 глави.

1. Хардвер и софтвер (принцип на работа на компјутерите, основни поделби на
софтверот и делови од харверот),

2. Linux (основи, работа со фајлови и директориуми и сл.)

3. OpenOffice.org - Writer (основно и средно ниво, со напатствија за
напредно ниво)

4. OpenOffice.org - Calc (основно и средно ниво, со напатствија за напредно
ниво)

5. Интернет (Mozilla, Mozilla Mesenger, Mozilla AddressBook, ChatZailla)

6. Објаснување на поими (неколку страни со поретко користени поими)

Автор: Деан Јошевски
Рецензенти: Драган Секуловки и Данко Илиќ
Издавач: Интегра инженеринг - Битола
Печати: Киро Дандаро - Битола
ISBN: 9989-2296-2-7

Засега книгата може да се набави во Интегра инженеринг, преку PlugIn, или
Александар Балаловски, но има простор и за натамошно организирање на
помасовно пласирање на книгата.

Формат А5, страници 193, цена (малопродажна, популарна) 200 ден.


More information about the Ossm-members mailing list