[Ossm-members] debian, debian installer i ISO-3166

Anton Zinoviev zinoviev at debian.org
Thu Sep 16 16:51:40 UTC 2004


On Thu, Sep 16, 2004 at 06:13:34PM +0200, Новица Наков wrote:
> 
> Кристијан пишува с??, освен она што е под „моја забелешка“.

Интересно.  По-рано горе-доле само он сакаше името да е по правилата -
со FYRO, но остана неговиот избор, зашто е maintainer на countrychooser.

Антон Зиновиев

More information about the Ossm-members mailing list