[Ossm-members] debian, debian installer i ISO-3166

Anton Zinoviev zinoviev at debian.org
Mon Sep 20 14:32:54 UTC 2004


On Sat, Sep 18, 2004 at 04:57:44PM +0200, Новица Наков wrote:
> 
> Хм, ако јас добро разбрав, тогаш секако имињата ќе стојат по ISO-3166 во тој 
> главниот фалј.

Фаjлот не е важен - важно е што ке видат користниците.

> Кристијан вика дека покрај "official name" има и "name" или 
> "common name". Значи според ова, првото име ќе остане по ISO, второто ќе се 
> преименува во Macedonia.

Незнам како ке биде.  Ако Кристиjaн и Alastair McKinstry (подръжувач на
на пакетот iso-codes) се согласни "Macedonia" да биде "common name" за
"Република Македониjа" - значи користниците ке видат "Macedonia", а не
"Macedonia FYR".

Но треба да се земе во предвид дека official name има само на англиjски
и френски.  За другите езици секи от преводителите сам решава како да
преведува името на Македониjа.

Антон Зиновиев
More information about the Ossm-members mailing list