[Ossm-members] predlog za izrabotuvanje recnik na makedonski jazik za poimi od oblasta na informatikata

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 3 11:19:13 UTC 2005


Друштво,

Во разговор со Александар Балаловски дојдовме до следниот заклучок, 
којшто го праќам како предлог.

Интегра инженеринг (т. е. јас ;)) сум близок (роднинска врска) со проф. 
по македноски јазик. Исто така во Интегра инженеринг се изведува настава 
по англиски јазик, што значи дека има и проф. по англиски јазик.

Кога би ги добил зборовите (и фразите) на англиски јазик во една (прва) 
колона од Calc табела на пример, професорките ќе ги преведат и ќе 
извршат јазична редакција. Така во друга (втора) колона ќе се добијат 
точни (конечни) преводи.

Александар ќе може така средениот фајл да го адаптира во вид на мала 
базичка, односно да направи софтвер за пребарување. Тој речник би бил 
основа за сите преведоди.

Доколку се сложувате (или не) со ваква идеја пишете за да ги 
додоговориме останатите детали.

Јазикот е сложена и жива материја - тоа сите го знаеме. Затоа со 
сигурност очекувам дека ќе има неусогласености во размислувањата за 
одредени зборови, но сигурен сум, ќе се сложите дека прво мора да се 
направи речник, па дури потоа да се пристапи кон преведување. Во 
спротивно секој си (и ќе си) преведува како што сака, па на крајот сите 
македончиња си користат англиски верзии. ;(

Поздрав,
Деан Јошевски

P. S. Доколку не се сложувате со идејата немам никаков проблем, но 
останувам на мислењето дека ваква работа мора да се направи, без разлика 
од кој.More information about the Ossm-members mailing list