[Ossm-members] predlog za izrabotuvanje recnik na makedonski jazik za poimi od oblasta na informatikata

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Thu Feb 3 11:50:59 UTC 2005


Гледам темава се начнува повторно...

 > Интегра инженеринг (т. е. јас ;)) сум близок (роднинска врска) со
 > проф. по македноски јазик. Исто така во Интегра инженеринг се
 > изведува настава по англиски јазик, што значи дека има и проф. по
 > англиски јазик.

Никогаш не била проблем помошта од стручни лица, туку нашта 
(не)организираност.

 > Кога би ги добил зборовите (и фразите) на англиски јазик во една
 > (прва) колона од Calc табела на пример, професорките ќе ги преведат и
 > ќе извршат јазична редакција. Така во друга (втора) колона ќе се
 > добијат точни (конечни) преводи.

Не е изводливо од неколку причини:
- зборовите се појавуваат во различни контексти
- превод на збор е многу мал проблем; недостатокот од пишани правописни 
правила за транскрипција/транслитерација, странски термини и сл. е тоа 
што е проблематично (се гледа од честите дискусии за тоа)
- ако некој успее така прецизно да ги издвои зборовите од постоечките 
преводи (кои ги има премногу), тогаш ќе успее да ги извади и нивните 
преводи кои можат да бидат дискутирани тука, на состанок или каде било 
за да се усвојат некакви стандарди

 > Јазикот е сложена и жива материја - тоа сите го знаеме. Затоа со
 > сигурност очекувам дека ќе има неусогласености во размислувањата за
 > одредени зборови, но сигурен сум, ќе се сложите дека прво мора да се
 > направи речник, па дури потоа да се пристапи кон преведување. Во
 > спротивно секој си (и ќе си) преведува како што сака, па на крајот
 > сите македончиња си користат англиски верзии. ;(

Она што може да се направи, и според мене би било повеќе продуктивно, е 
да се формира тело (4-5 члена) во склоп на ОССМ од оние кои се 
најактивни при преведувањето. Тие ќе бидат одговорни за бркање лектори, 
професори/јазичари, пишување документации, давање предлози за 
„стандардизирање“ и сл. Полесно се организираат 5 души, отколку залудно 
типкање пред цела листа. Имам уште многу да зборувам, но за жал времето 
ме гази.
Можеби некој сака да се надоврзи...

Поздрав,
Томе

More information about the Ossm-members mailing list