[Ossm-members] Re: predlog za izrabotuvanje recnik na makedonski jazik za poimi od oblasta na informatikata

Новица Наков novica at bagra.org
Sat Feb 5 19:12:41 UTC 2005


Aleksandar Balalovski напиша: 

> Се согласувам и го прифаќам предлогод на Зоки, нели и јас тоа го предлагам
> за тело од 4-5 члена кои би ја завршиле работата.

Во принцип и јас сум за, но не знам колку ќе имам време. Така за роковите би 
можеле да зборуваме.

Инаку, мојот став во врска со преведувањето, стандардизирањето и 
локализацијата мислам е одамна познат. Ама еве пак: во ред би било да 
постојат некакви стандарди, но мора да се избегне „преведувањето“ а повеќе да 
се обрнува внимание на „наоѓање соодветни зборови/фрази кои највеќе 
одговараат на духот на нашиот јазик“. Исто така, сметам дека е лошо да се 
закачат единствени преводи за некои зборови за кои има повеќе наши преводи.-- 
Новица

Who so would be a man must be a nonconformist.More information about the Ossm-members mailing list