[Ossm-members] Re: mk-thunderbird-1.0

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Sun Feb 6 16:06:09 UTC 2005


Новица Наков напиша:

>Arangel Angov напиша: 
>
>  
>
>>Сега не работи. :0
>>    
>>
>
>Нешто грешиш. Работи. Зар мислиш дека ќе го закачам на нет ако не работи?
>
>  
>
На Windowsov ми работи без проблем, прга грешка што ја најдов е на 
Welcome страната на thunderbird, ништо не е читливо откога ќе се 
инсталира јазикот, дава само хиероглифи и со менување на енкодинг од 
„Поглед“ не реагира,


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: darkon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 335 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20050206/be3dda54/attachment.vcf>


More information about the Ossm-members mailing list