[Ossm-members] kabelski internet

Darko Nikolovski darkon at npk.com.mk
Tue Jan 4 13:00:00 UTC 2005


Ilija Iliev wrote:

>> си направил ли муабет со некој што бил задоволен од кабелскиот 
>> интернет преку МОЛ?
>
>
> Ја сфаќам поентата:)
> Ами чаре?
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
>
on-net, од нив се генерално позасдоволни,
мада  ако имаш малку поише пари да прежалиш стави си АДСЛ
More information about the Ossm-members mailing list