[Ossm-members] Мајкрософт пиратерија

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Wed Jan 5 07:43:59 UTC 2005


Vladimir Stefanov wrote:

>  И новинарите ги намиришаа пиратите на Мајкрософт :-)
>  http://www.vreme.com.mk/novost.action?id=18144&broj=282

Од самите правописни грешки може да се потврди дека сајтот е правен 
токму од наш* човек во странство. Кој и да го правел ова намерно, немаше 
вака да изгледа.

*некој со недоволни познавања на македонскиот литературен јазик  (не 
„наш“ по етничко потекло, што е уште полошо)
More information about the Ossm-members mailing list