[Ossm-members] The Ubuntu saga continues...HELP

Томислав Марковски tome at users.ossm.org.mk
Wed Jan 19 07:27:01 UTC 2005


Milos Stolic wrote:

> > Зошто 74 денари?

Јас кога отидов во пошта спремив 100 денари да платам за пратката (како 
и секогаш), но таа типката ми вика „не треба дечко“. Очигледно кај нас 
секој си работи како што мисли, а не како што треба.
More information about the Ossm-members mailing list