[Ossm-members] Zaednichki rechnik (peglanje konflikti)

Georgi Stanojevski georgis at unet.com.mk
Thu May 5 13:39:34 UTC 2005


Денеска со Новица испеглавме уште неколку зборчиња и додадовме нови
конфликтни. :)
http://glisha.softver.org.mk/ueb/datoteki/recnik/recnik.html

1. account - сметка(KDE,GNOME), пристап(Mozilla), досие(Windows)
  Го додадов "пристап". Во зависност од контекстот ваљда е боље да
  биде:
  - user account - корисничко досие
  - jabber account - џабер пристап

2. add - додај 
  3:1 e за Додај + додади било скопски жаргон = сега повеќе не е конфликтно.
  Би било убаво Гноме да се поправат.

3. certification -> сертифицирање, потврдување, а не потврда(која е certificate)

  compile -> компајлирај; compilation -> компајлирање

3.2 
  quit -> напушта vs. напушти

  abort -> прекинува vs. прекини

  Ваљда би требало сите овие да се заповедни глаголи кога се во мени.
  

4. checkbox -> изборно поле (бидејќи box е поле)

5. connect - поврзи се (не е повеќе конфликтно)
  3:1 е за "поврзи се". Би било убаво Гном да го поправат нивното врзи се,
  КДЕ, Мозила и Windows го преведуваат поврзи се.

6. editor - уредувач(Linux) уредник(Windows)
  VIM/Notepad неможе да биде уредник туку уредувач. Но сепак нека остане
  конфликтно уште малку.

7. framework - работна рамка(Mozilla) опркужување, структура (KDE) - конфликт.

8. valid/invalid точно/неточно(Mozilla), ?/невалидно(КДЕ)

9. online - локално(Mozilla) не (е) на линија(KDE) без мрежа(Windows)
  offline - на интернет(Mozilla) на линија(KDE) 

10. slave - роб(Mozilla) служител(KDE) - конфликтно

11. streaming - тек(Mozilla) поток, поточно(KDE) - конфликтно
  тек на податоци ?= поток на податоци (data streaming)

12. outgoing - појдовни(Windows) за испраќање(Mozilla)
  outgoing inbox = појдовни пораки

- 
Glisha
The perfect OS, MS-DOS! 
No patches, no root exploits for 21 years.More information about the Ossm-members mailing list