[Ossm-members] Re: Zaednichki rechnik (peglanje konflikti)

Angel Sarbakov s-angel at engineer.com
Wed May 11 10:59:48 UTC 2005


некои предлози:поими што се користат во телевизија (веќе одомаќинети кај нас)

hue  - тон (на бојата)

brightness  - светлота

saturation   - заситеност

chromacy  - нијанса

а сега некои други поими

account   - сметка (се согласувам, има историско значење, а и бара помалку информации од досие; ни овозможува да користиме некакви услуги (како на пр. во банка)


authentication   - проверување на автентичноста (ако веќе е усвоено за authenticating - проверка на автентичноста, не гледам зошто да не биде усвоено и ова), или проверување на веродостојноста (звучи помакедонски)(дека сум тој што велам дека сум)


authorization   - овластување, ополномоштување (дека имам право на пристап кон нешто, право на користење на ресурси)


bind  - сврзи (можеби е подобро, сврзување на повеќе работи, а и за да не се меша со conect-поврзи)


download-upload   - симнување-качување (да има некоја врска меѓу нив, а и мислам дека веќе доста често се користи симнување за download (да симнам нешто од интернет)


desktop  - работна површина (имаме дводимензионална слика, а не тридимензионален простор; а и на аглиски се мисли на површината на маса, се работи на масата)
 

-- 
___________________________________________________________
Sign-up for Ads Free at Mail.com
http://promo.mail.com/adsfreejump.htm

More information about the Ossm-members mailing list