[Ossm-members] Re: Zaednichki rechnik (peglanje konflikti)

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Wed May 11 13:49:28 UTC 2005


On 5/11/05, Angel Sarbakov <s-angel at engineer.com> wrote:
> 
> brightness  - светлота

  осветленост ми звучи подобро

> authentication   - проверување на автентичноста (ако веќе е усвоено за authenticating - проверка на автентичноста, не гледам зошто да не биде усвоено и ова), или проверување на веродостојноста (звучи помакедонски)(дека сум тој што велам дека сум)

проверка на идентитет за user authentication ???


> bind  - сврзи (можеби е подобро, сврзување на повеќе работи, а и за да не се меша со conect-поврзи)

bind мислам дека е подобро да се преведува како "придружи" затоа што
при "биндување" нема никакво поврзување на А со В туку на приклучокот
(socket-от) му
се поставуваат параметрите: порт, IP адреса, адресна фамилија и слично.
Сврзи по негде одговара у стил поврзување на приклучокот со неговите
параметри, ама повеќе асоцира на поврзување на две работи

ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list