Re: Off Topic Re: [Ossm-members] Re: �

Vlado Peshov vlatkop at gmail.com
Thu Nov 17 11:25:16 UTC 2005


Грешка голтам зборови

On 11/17/05, Vlado Peshov <vlatkop at gmail.com> wrote:

> Пораката ја сметајте како навреда на посебни личности од групата, туку
> како поука.
> Поздрав
>

Пораката НЕ ја сметајте како навреда на посебни личности од групата, туку
како поука.
Поздрав


More information about the Ossm-members mailing list