Re: [Ossm-members] Сусе

Velko KOCEV velko.kocev at gmail.com
Wed Nov 30 13:32:55 UTC 2005


SUSE 10 кој сака нека ми се обрати да му преснимам и нека спреми 5 ЦД-а.
Се работи за OpenSuse 10.


Добро би било луѓето со Сусе кои веќе се пријавиле на
www.slobodensoftver.org.mk/?s=sakamslobodensoftver#lista  како
prce87 at hotmail.com од Берово и Пехчево и marko at programmer.net од
Прилеп и ardit_s at mt.net.mk од Гостивар да го преснимаат и да го впишат
во нивната понуда на slobodensoftver.org.mk

Поздрав
Веле


More information about the Ossm-members mailing list