[Ossm-members] FireBird & Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Wed Feb 1 19:00:42 UTC 2006


На Wednesday 01 February 2006 19:37, Дамјан напиша:
> > И сега нешто што ми е чудно, а немам искуство со тоа, MySQL нема поддршка
> > за трансакции!?
>
> MySQL е една од ретките бази во која корисникот може да си бира кој backend
> storage ќе го користиш за која табела. А поджува повеќе:
> ISAM (obsolete)
> MyISAM
> InnoDB
> BDB
> NDB (нов, подршка за кластери)
> МЕMORY, MERGE, BLACKHOLE, ARCHIVE, CSV, FEDERATED и други специјални.
>
> http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html
>
> Овие имаат различни карактеристики кои можат да се прочитаат на горниот
> линк.
>
> InnoDB, BDB и мислам NDB сите подржуваат трансакции.
> MyISAM не подржува, ама за тоа има full text search и е ептееееннн
> бррззззз.

Ова со InnoDB дека не e повеќе слободен софтвер малку ме збуни, дали тоа ќе 
значи дека во иднина нема слободно да може да се користат?

Баш ќе бидам што значи BDB и NDB.

Додека дискутираме инсталирав PostgreSQL, само уште да видам дали ќе можам да 
го поврзам со Qt. 

-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list