[Ossm-members] FireBird & Qt

Дамјан penguinista at mail.net.mk
Wed Feb 1 18:37:34 UTC 2006


> И сега нешто што ми е чудно, а немам искуство со тоа, MySQL нема поддршка
> за трансакции!?

MySQL е една од ретките бази во која корисникот може да си бира кој backend 
storage ќе го користиш за која табела. А поджува повеќе:
ISAM (obsolete)
MyISAM
InnoDB
BDB
NDB (нов, подршка за кластери)
МЕMORY, MERGE, BLACKHOLE, ARCHIVE, CSV, FEDERATED и други специјални.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html

Овие имаат различни карактеристики кои можат да се прочитаат на горниот линк.

InnoDB, BDB и мислам NDB сите подржуваат трансакции.
MyISAM не подржува, ама за тоа има full text search и е ептееееннн бррззззз.


-- 
дамјан ( http://softver.org.mk/damjan/ )

     The three Rs of Microsoft support: Retry, Reboot, Reinstall.More information about the Ossm-members mailing list