[Ossm-members] FireBird & Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 13:43:24 UTC 2006


Извинете што досадувам, се надевам дека на овој начин брзо ќе го решам 
проблемот.

Дали можи да ми помогните да ја средам кирилицата во MySQL (а ќе користам 
InnoDB)

Со show variables за character_set добивам:

character_set_client      		| latin1  
character_set_connection    	| latin1
character_set_database     	| utf8                             
character_set_results      		| latin1                            
character_set_server      		| utf8                             
character_set_system      	| utf8                             
character_sets_dir       		| /usr/share/mysql/charsets/ 

Во /etc/my.conf имам:


[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=utf8

# Default to using old password format for compatibility with old and
# shorter password hash.
# Reference: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Password_hashing.html
old_passwords=1

[mysql.server]
user=mysql
basedir=/var/lib

[mysqld_safe]
err-log=/var/log/mysqld/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid


Па дали ќе можи да ми кажите каде и што треба да променам за да работи 
кирилицата како што треба.

Однапред благодарам,
-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list