[Ossm-members] FireBird & Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 17:16:57 UTC 2006


На Thursday 02 February 2006 17:48, Дамјан напиша:

> обично query е, види ги тие python и php примерите.

Ги видов, и пробав, но нема промена (пак прашалници).

Друго да прашам:

Дали треба utf8_general_ci, или utf8_unicode_ci?

и дали треба да има:

QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf8"));
QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf8"));

Ако ги има ми јавува грешка при запишување, а ако ги коментирам, работи, но 
пак со прашалници. 

-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list