[Ossm-members] FireBird & Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Thu Feb 2 22:32:59 UTC 2006


На Thursday 02 February 2006 22:35, Bozidar Proevski напиша:
> На четврток 02 февруари 2006 14:29, Dean Josevski напиша:
> > P. S. :) Секако со PostgreSQL имам проблем со стартување на postmaster.
> > (Не го стартува по default, a јас не знам како.) ;(
>
> како root
> $ service postgresql start
>

Мандрива 2006 по се изгледа дека некои работи ги става на различни места. 
Според документациајта треба да постои /usl/local/pqsql/data или така нешто, 
но нема такво нешто. По инсталацијата некои работи од PostgreSQL ги има, а 
некои не (го има vacuum и сл.)

Слично е со mysql, на пример наместо во /usr/... го најдов во /var/...

Претпоставувам дека затоа добивам вака:

[root at svaio dean]# service postgresql start
Cannot find postgresql service
Usage: service -[Rfshv] SERVICE ARGUMENTS
    -f|--full-restart:   Do a fullrestart of the service.
    -R|--full-restart-all: Do a fullrestart of all services currently 
running.
    -s|--status-all:    Print a status of all services.
    -d|--debug:       Launch with debug.
    -h|--help:       This help.
    -v|--version:      Print version.

version 1.14

-- 
Деан Јошевски


More information about the Ossm-members mailing list