[Ossm-members] FireBird & Qt

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Thu Feb 2 23:52:26 UTC 2006


На четврток 02 февруари 2006 23:32, Dean Josevski напиша:
> На Thursday 02 February 2006 22:35, Bozidar Proevski напиша:
> > На четврток 02 февруари 2006 14:29, Dean Josevski напиша:
> > > P. S. :) Секако со PostgreSQL имам проблем со стартување на postmaster.
> > > (Не го стартува по default, a јас не знам како.) ;(
> >
> > како root
> > $ service postgresql start
>
> Мандрива 2006 по се изгледа дека некои работи ги става на различни места.
> Според документациајта треба да постои /usl/local/pqsql/data или така
Види во /var/lib/pgsql/data . Тука се и датотеките за конфигурација...

> нешто, но нема такво нешто. По инсталацијата некои работи од PostgreSQL ги
> има, а некои не (го има vacuum и сл.)
Тоа е затоа што Мандрива ги дели работите на повеќе пакети.

> Слично е со mysql, на пример наместо во /usr/... го најдов во /var/...
Овие патеки се кога ќе инсталираш директно од изворен код (т.е. стандардните 
(default) патеки). Мандривата ги инсталира поинаку...

> Претпоставувам дека затоа добивам вака:
>
> [root at svaio dean]# service postgresql start
> Cannot find postgresql service
> Usage: service -[Rfshv] SERVICE ARGUMENTS
>     -f|--full-restart:   Do a fullrestart of the service.
>     -R|--full-restart-all: Do a fullrestart of all services currently
> running.
>     -s|--status-all:    Print a status of all services.
>     -d|--debug:       Launch with debug.
>     -h|--help:       This help.
>     -v|--version:      Print version.
>
> version 1.14
Не е инсталиран серверот (т.е. соодветниот рпм-пакет)... 
како root
$ urpmi postgresql-server

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list