[Ossm-members] FireBird & Qt

Dean Josevski dean at integraeng.com.mk
Tue Jan 31 17:17:09 UTC 2006


Здраво друштво, 

Сакам да прашам:

Дали некој има искуство со поврзување на апликација изработена со Qt и база во 
FireBird (поранешен InterBase).

Поточно, ми треба драјверот за нивно поврзување.

Однапред благодарам. 

-- 
Деан Јошевски

Интегра инженеринг - Битола

ул. Стреја Нахмијас 5 / 21
7000 Битола

тел.: 047 202 990
тел./факс: 047 202 995

www.integraeng.com.mk


More information about the Ossm-members mailing list